Skip to main content

Vi er en interessegruppe, der har fokus på historisk viking kultur og Slaverne i den tidlige middelalder, dateret mellem det 9. og 10 århundrede. Det er vores fælles mål at genskabe dagligdagen og livet fra disse tidsperioder.

Vores inspirations kilder henholder til de nordiske-inspirerede områder i Skandinavien. Disse områder omfatter en række fundsteder i Danmark, samt den tidligere handelsby ”Heddeby” (f. Slesvig i Tyskland i dag) og fra Elben hvor man mener at Slaverne stammer fra.

Vi har derfor bevidst valgt at formidle en frisk blanding af varer og håndværk fra både Vikingerne og Slavere.

I vores historiske formidling, bestræber vi os på at følge og videregive faktuel viden fra arkæologiske fund, tilgængelig litteratur og specialiserede publikationer og artikler, såsom udgravnings rapporter.

Vi forfiner og opdaterer løbende vores formidling, i forhold til den løbende forskning der sker på området, lige som vi også forbeholder os til retten til en vis grad af fortolkning.

Samtidig med vores arbejde i at rekonstruere og formidle den historiske tidsramme med en, så vidt muligt, autentisk korrekthed, bestræber vi os også på at genopdage, genoplive og beherske vikingernes- og Slavernes gamle håndværk.

Det er historie, der kommer til live, og vi vil i forbindelse med historiske arrangementer og på Museer, formidle vores aktuelle viden.

©2012